Lưu ý:
Quý BS vui lòng tải ảnh chụp Bằng tốt nghiệp hoặc Chứng chỉ hành nghề nếu có nhu cầu nhận CME

Thông tin đăng ký