Topic

Dr.Paolo Manzo

KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH HOÀN THIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH TORQUE ĐỂ ĐẠT SỰ TUYỆT HẢO TRONG CHỈNH NHA

Giai đoạn hoàn tất, thường được coi là phần cuối cùng của tiến trình điều trị, là giai đoạn phức tạp và tinh tế nhất trong toàn bộ tiến trình điều trị chỉnh nha.

Để quản lý chính xác thì giai đoạn này cần phải bắt đầu với một dự án rõ ràng và chiến lược điều trị thích hợp về mặt điều chỉnh khớp cắn cũng như lựa chọn khí cụ cần dùng. Ngoài ra, chọn trình tự dây cung thích hợp và cá nhân hoá các di chuyển răng bằng cách kích hoạt cụ thể từ giai đoạn điều trị thứ hai cho đến giai đoạn cuối cùng của nó là những khâu rất quan trọng để có một giai đoạn hoàn tất hiệu quả.

Những yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của điều trị và vì lý do bổ sung thêm này, nó phải được quản lý một cách chính xác trong suốt thời gian điều trị.

Trong bài giảng này, báo cáo viên sẽ đưa ra các hướng dẫn và một số mẹo về hoàn tất. Hơn nữa, việc kiểm soát torque là một yếu tố quan trọng của tiến trình hoàn tất nhằm đạt được độ cắn chìa, độ cắn phủ đúng và kết quả thẩm mỹ tốt. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò quan trọng quyết định tính thẩm mỹ của nụ cười và sự ổn định của kết quả chỉnh nha.

Một phác đồ trị liệu cải tiến dựa trên phương pháp quản lý torque thân thiện với bác sĩ/bệnh nhân nhằm điều trị một cách hiệu quả những bệnh nhân bị sai khớp cắn khác nhau sẽ được trình bày. Cách tiếp cận kiểm soát torque này cho phép tối ưu hóa tiến trình hoàn tất, tương quan khớp cắn và kết quả thẩm mỹ.

Hơn nữa, việc giảm thời gian điều trị có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của việc quản lý điều trị . Cuối cùng, đánh giá dựa trên bằng chứng và kinh nghiệm lâm sàng về các quy trình và phương pháp duy trì sẽ được trình bày và thảo luận.