Topic

Dr.Yoon Goo Kang

DI XA RĂNG CỐI HÀM TRÊN VÀ HÀM DƯỚI TRONG ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA NHỔ RĂNG VÀ KHÔNG NHỔ RĂNG

Với sự ra đời của neo chặn xương trong lĩnh vực chỉnh nha lâm sàng, di xa răng cối lớn trở nên thực hành thường quy dễ dàng hơn so với trước đây.

Di xa răng cối lớn được thực hiện vì hai lý do chính: 1. Tăng chiều dài cung răng, 2. Chỉnh tương quan răng cối. Vì những lý do đó, di xa răng cối đã trở thành một tiến trình quan trọng trong việc giải quyết tình trạng sai khớp cắn không chỉ trong chỉnh nha không nhổ răng mà còn trong chỉnh nha có nhổ răng.

Bài thuyết trình này sẽ khám phá các khía cạnh cơ sinh học, kết quả điều trị và các yếu tố đặc thù của bệnh nhân liên quan đến di xa răng cối có sự trợ giúp của neo chặn xương (chủ yếu là minivis) trong các phương pháp điều trị đa dạng khác nhau. Tổng quan hệ thống y văn và phân tích hồi cứu các trường hợp lâm sàng sẽ mang đến hiểu biết toàn diện về những ưu điểm, hạn chế và những cân nhắc phù hợp với từng phương pháp.