Topic

Dr.Zhijian Liu

NỚI RỘNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ NGHĨA LÀ ĐIỀU TRỊ KHÔNG NHỔ RĂNG

Vẫn còn nhiều lầm tưởng và tranh cãi trong vấn đề nhổ răng chỉnh nha. Một trong số đó là việc có nên nhổ răng hay không đối với những bệnh nhân trước đây đã được điều trị RME (Nong nhanh hàm trên).

Hẹp hàm trên (MTD) là một trong những vấn đề chỉnh nha phổ biến nhất được đặc trưng bởi tình trạng răng hàm trên bị thu hẹp, chen chúc cung răng hàm trên, cắn chéo phía sau một bên hoặc hai bên và khoảng hành lang má rộng  quá mức. Về bản chất, RME được dùng nhằm mục đích giải quyết bất hài hoà theo chiều ngang trong chỉnh nha bởi nó có thể tạo ra khoảng để làm thẳng hàng răng, nhưng bản thân RME không phải lúc nào cũng có nghĩa là điều trị không nhổ răng.

Bài giảng này sẽ thảo luận về các vấn đề MTD và các chiến lược để giải quyết sự bất hài hoà này, đặc biệt khi có liên quan đến các phương án nhổ răng hoặc không nhổ răng.