CV

Dr.Shigeyuki Okuda

  • Bác sĩ Shigeyuki “Ray” Okuda từng theo học tại trường trung học vùng Milton, PA, Hoa Kỳ. Là một sinh viên trao đổi AFS, ông đã trở lại Tokyo và tốt nghiệp Bác sĩ nha khoa tại Đại học Showa. Ông học chỉnh nha tại trường đại học Hokkaido. Bác sĩ Okuda là bác sĩ chỉnh nha được chứng nhận bởi Hội Chỉnh nha Nhật Bản.
  • Ông là diễn giả lâm sàng cho hệ thống mặt lưỡi Harmony CAD/CAM từ năm 2012 và là báo cáo viên chính cho khí cụ Carriere Motion từ năm 2015. Ngoài ra, bác sĩ còn bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò diễn giả lâm sàng mắc cài tự buộc Empower SL vào năm 2023, Tokyo.
  • Số lượng các trường hợp clear motion và các trường hợp Empower SL được bác sĩ Okuda điều trị đang ở hàng top tại Nhật Bản trong 5 năm qua.
  • Okuda điều hành một phòng khám tư nhân ở Tokyo được 17 năm.