Topic

Dr.Shigeyuki Okuda

CHÚNG TA CÓ TH ĐƯỢC GÌ SAU KHI THIT LP SM TƯƠNG QUAN RĂNG CI HNG I 

Nếu có tình trng chen chúc (sai khp cn) nng b răng hn hp hàm dưới và kh năng khong Leeway s được s dng để răng dàn đều, thì các răng ci ln hàm trên nên được di xa để thiết lp tương quan răng ci Hng I, trong khi răng ci ln th nht hàm dưới được gi nguyên ti ch.

Để di xa các răng ci ln hàm trên, chúng tôi thường chn headgear ta vào xương chm hoc c. Tuy nhiên, do headgear s dng đầu ca bnh nhân làm neo chn nên khí c này thường kng knh và tr em không mun mang. các nước châu Á, chúng ta có th thy rng vic điu tr chnh nha bng các khí c như vy chưa đủ ph biến và khí c này thu hút s tò mò ca mt s người. Vì lý do đó, chúng có xu hướng ch được s dng vào ban đêm và nhà, do đó s mt nhiu thi gian điu tr hơn do thi gian đeo ngn.

Ngay c nhng bnh nhân người ln , vic thiết lp tương quan răng ci Hng I trước tiên s có tác động thun li đến v trí ca các răng ca hàm dưới. Ti cuc tho lun bàn tròn này, tôi s tp trung vào vic di xa răng ci.