Topic

Dr. Zhijian Liu

Khớp THÁI DƯƠNG HÀM ĐẾN CHỈNH NHA: BẠN HAY THÙ?

Các triệu chứng và hội chứng liên quan đến khớp thái dương hàm (TMJ) không phải là hiếm gặp ở cả thanh thiếu niên và người trưởng thành, kể cả bệnh nhân chỉnh nha. Mặc dù thực tế rằng sức khoẻ TMJ từ lâu đã được coi là quan trọng đối với chỉnh nha trong nhiều thập kỷ, nhưng vẫn không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc sàng lọc và quản lý thường xuyên các rủi ro TMJ đối với nhóm chỉnh nha. Bài giảng này trước hết nhằm mục đích xem xét các vấn đề TMJ phổ biến liên quan đến chỉnh nha và sau đó đề xuất các chiến lược khả thi để quản lý chúng trong các tình huống lâm sàng hàng ngày