Topic

Dr. Wisarut Siravisidporn (Dr.T)

THAY ĐỔI MT NGHIÊNG BNH NHÂN CHÂU Á MÀ KHÔNG CN PHU THUT? CHÚNG TA CÓ TH LÀM ĐƯỢC ĐẾN ĐÂU?

Cu trúc s mt ca người Châu Á rt độc đáo. Trong khi hu hết các quan nim ca phương Tây đều đưa ra nhng hướng dn v cách điu tr các trường hp chnh nha, hu hết các phương pháp điu tr ca bnh nhân châu Á đều cn có s thay đổi riêng để mang li cho bnh nhân kết qu thm m toàn din hơn, đặc bit là khuôn mt.

Trong cuc tho lun ngn gn này, chúng ta s khám phá các khái nim sau, vi hình nh cũng như phim trước, trong và sau điu tr.

– Trong nhng trường hp sai khp cn ban đầu rt khó khăn hoc thm chí trong nhng trường hp điu tr tht bi, bn s hc được khái nim rng khuôn mt s giúp hướng dn nha sĩ cách điu tr phù hp.

– Kim soát mt phng nhai là chìa khóa để kim soát s thay đổi trên khuôn mt.

– Ba cp độ thm mỹ: Khp cn, n cười, mt nghiêng. Điu này s giúp bn chn đoán, lp kế hoch điu trđiu tr cho bnh nhân như thế nào để đạt được kết qu mong mun và toàn din nht.

– Khi nào chuyn bnh nhân làm phu thut? Bn s biết điu đó ch bng cách hi bnh nhân nhng câu hi đơn gin v răng.